Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Horváth Enikő  egyéni vállalkozó – a továbbiakban: “Szolgáltató” – által a www.tovabblepni.hu webhelyen elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra vonatkozik, valamint a webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételének feltételeit szabályozza.

Szolgáltató felhívja Felhasználó/Ügyfél figyelmét, hogy csak akkor vegye igénybe a https://www.tovabblepni.hu webhely szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

  1. Szolgáltatói adatok Webhely üzemeltetőjének és adatkezelőjének adatai:

Név: Horváth Enikő egyéni vállalkozó

Székhely: 1152. Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A épület fszt. 7. 

Adószám: 76402706-1-42

Nyilvántartási szám: 35385778

Kamara: Budapesti Kereskedelni és Iparkamara

Szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzettség:

Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember 24/2010 FI62576 Magyarország

E-mail: horvathenikomental[kukac]gmail[pont]com

Telefon: +36  [húsz]508-5364

Webhely: www.tovabblepni.hu

 

Tárhelyszolgáltató Adatai:

Név: Magyar Hosting Kft. 

Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Adószám: 23495919-2-41

Email: info[kukac]mhosting[pont]hu

Telefon: +36 [egy] 700 2323

Webhely: https://www.mhosting.hu/

 

2. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott, webhelyen megjelenő írásos anyagokon és megrendelhető egyszeri vagy folytatólagos (több alkalomból álló) konzultáció, tanácsadás és csoportos eseményen keresztül a Szolgáltató mentálhigiénés szolgáltatást,  információs anyagot biztosít, ezzel kapcsolatos tartalmakat oszt meg a Szolgáltatás megrendelőivel (a továbbiakban: „Megrendelő”).

 

3. Szerzői jogok

A webhely, a webhelyon található anyagok, a küldött hírlevelek szerzője (továbbiakban: “Szerző”) és tulajdonosa Horváth Enikő. Az átvett tartalmak külön jelezve vannak. (átvett cikk, tudásanyag, idézet, teszt stb) Minden webhelyen használt képanyag saját készítésű, saját megrendelésű fotós által készített vagy ingyenesen használható forrásból származik. (pixabay.com, pexels.com)

A www.tovabblepni.hu és aloldalain található minden tartalom jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Horváth Enikő. A tartalomról és a weblapról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. A fizetős tartalmak megrendelésével Megrendelő nem jogosult a tartalmat továbbértékesíteni, továbbadni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés esetén az a Megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a tartalomnak mondatonként  és képenként 100.000 Ft azaz egyszázezer Forinttal tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.

A webhely teljes tartalma együtt és részleteiben is szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján).

A webhely tartalmához tartozó valamennyi jog a Szerző/Szolgáltató által fenntartott.

A webhely tartalmából idézni csak a a Szerző/Szolgáltató írásos engedélyével és a Szerző/Szolgáltató és a forrás pontos megjelölésével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

 

4. Változtatás joga és felelősség kizárása

A webhely tartalmában található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző/Szolgáltató fenntartja. Szerző/Szolgáltató törekszik rá, de nem garantálja, hogy a webhelyen naprakész információk szerepeljenek. A Szerző/Szolgáltató a tőle telhető maximális gondossággal jár el, emellett kizár a webhelyen fellelhető írások, gondolatok felhasználásából és konzultáción, eseményeken való részvételből eredő mindennemű – különösen a Felhasználó/Ügyfél  által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Felhasználónak/Ügyfélnek mindenkor javasolt megbizonyosodni arról, hogy a webhelyen közölt információk, gondolatok, javaslatok saját életére vonatkoztatva ténylegesen megfelelőek-e. Javasolt nagy hirtelen változtatás helyett mérlegelni, átgondolni, külső segítséggel áttekinteni helyzetét és  megfontoltan dönteni.

A webhelyen publikálásra kerülhet riport vagy más szerző által írt mű vagy műből részlet. Ezek  webhelyen történő szerepeltetésére Szolgáltatónak engedélye van, vagy e gondolatok szerepeltetéséhez nem szükséges engedély. A felelősség kizárása ezen művekre is vonatkozik.

 

 5. Regisztráció (feliratkozás, leiratkozás)

Feliratkozónak számít az, aki az e-mail címét, illetve más adatát, úgy mint vezetéknév, keresztnév, telefonszám, stb. a webhelyen található űrlapok bármelyikén megadja. A webhelyen kezdeményezett feliratkozás a ÁSZF automatikus és kifejezett elfogadását jelenti.

A Ügyfél/Feliratkozó kijelenti, hogy az általa megadott e-mail cím saját, valós és működőképes.

A webhely üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy bármely Ügyfél/Feliratkozó feliratkozását visszautasítsa, vagy előzetes értesítés és indoklás nélkül adatbázisából törölje. Ügyfél/Feliratkozó ez ellen panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Minden hírlevélben szerepel leiratkozási link, amelyre kattintva a regisztráló automatikusan leállíthatja a hírlevelek további küldését.

Nincs leiratkozási link az egyszeri üzenetekben, ilyenek pl. a termékrendelési és feliratkozást visszaigazoló rendszerüzenetek.

 

6. Megrendelés

A webhely bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb lenyomásával Megrendelőt/Ügyfelet fizetési kötelezettség terheli. A webhelyen kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

A webhely üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy egyes megrendeléseket indoklás nélkül, pl. versenyérdek-ütközés miatt elutasítson. Ezzel szemben Ügyfél/ Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Ügyfél/Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

7. Vásárlási útmutató

Vásárlás folyamata 

A Felhasználó/Ügyfél  a termék oldalán egy gombra kattintással érkezik a megrendelő oldalra, ahol láthatja a megrendelés összesítését, és lehetősége van megadni adatait. Ha megfelelően leellenőrizte az űrlap tartalmát és a vásárolni kívánt terméket/szolgáltatást akkor kattintson az űrlap alján található gombra. Ezzel a Felhasználó/Ügyfél  elküldte megrendelését.

A Szolgáltató 72 órán belül e-mailen megküldi a Ügyfél/Megrendelő részére a visszaigazolást. A termék/szolgáltatás árának kiegyenlítését követően 72 órán belül a Szolgáltató e-mailben megküldi az Ügyfél/ Megrendelő részére a megrendelt termék hozzáférésének linkjét, ha szükséges, jelszavát, vagy egyéb információkat a termékről. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének a Szolgáltató megtagadja a megrendelés teljesítését.

 

Fizetési feltételek

Az www.tovabblepni.hu webhelyen az alábbi fizetési lehetőség áll rendelkezésre:

 

Átutalás előre utalással, szolgáltatás igénybevétele előtt

emailes egyeztetés után. 

 

Utánvételre, utólagos utalásra NINCS lehetőség.

 

8. Az elállás joga

Megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat fizikai termék esetén vagy abban az esetben, ha a szolgáltatást még nem vette igénybe. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság webhelyéről.

Infotermék esetében az azt megnyitó linkre kattintással a Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel ezzel hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Fizikailag, természetes helyszinen (pl szoba, terem, kültér) vagy online felületen (pl. zoom, skype, viber, messenger ) illetve telefonos hanghívással létesített valós idejű személyes jelenlétet igénylő Szolgáltatás igénybevételének megkezdése esetén (konzultáció, tanácsadás, egyéni beszélgetés, csoportos esemény) Megrendelő elveszti elállási jogát, mivel fentiek használatával és valós idejű jelenlétével hozzájut a szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez.

Egyéni beszélgetés, tanácsadás, konzultáció esetén a megkezdett esemény 5. (azaz ötödik) percétől nincs mód elállásra arra az eseményre vonatkozóan.

Több esemény (folyamat) megrendelése esetén a folyamat jellegéből adódóan 2 (azaz kettő)  esemény vagy alkalom megkezdése után kifogás esetén van mód az elkövetkező események tekintetében elállni.

Ebben az esetben folyamat elkövetkezendő eseményeire arányosan leosztott árat téríti vissza Szolgáltató. 

Magyarázat: A mentálhigiénés tevékenység szolgáltatása speciális, mert a szerződő felek személyisége, elköteleződése, lelki, szellemi állapota befolyásolja a folyamatot és az eredményt. A módszertan alapján előfordulhat, hogy mérhető változás, eredmény első alkalommal még nem érzékelhető. A folyamat hasznosságának megitéléséhez minimum 2 (azaz kettő) alkalom szükséges. Ez után tud  megbízhatóan dönteni az Ügyfél/Megrendelő a folyamat folytatásáról vagy  megszakításáról.

Példa: 6 alkalmas mentálhigiénés tanácsadást fizetett ki Ügyfél/Megrendelő.  2 alkalom után Ügyfél/Megrendelő a további 4 alkalomtól elállhat.  Ebben az esetben az előre kifizetett ár 2/6 része kerül visszautalásra 14 napon belül Ügyfél/Megrendelő által írásban (email) megadott számlaszámra. Ennél a tipusú elállásnál későbbiekben további szolgáltatásra megrendelést nem fogad el Szolgáltató Ügyfél/Megrendelő részéről, viszont letölthető infotermék megrendelésére továbbra is van lehetőség.

 

9. Akciók, kedvezmények

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson, valamint egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást.

A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek.

Ügyfél/Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék/szolgáltatás esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár.

Ügyfél/Megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket/szolgáltatást.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy Ügyfél/Megrendelő nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak.

Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Ügyfélélmény javítása okán  Szolgáltató egyes esetekben extra szolgáltatásokat ajánlhat fel Ügyfél/Megrendelő részére. Ezekért az extra előre nem bejelentett szolgáltatásokért/termékekért  Szolgáltató nem kér pénzbeni ellenszolgáltatást és Ügyfél/Megrendelő ezeket a szolgáltatásokat nem válthatja át pénzre vagy más szolgáltatásra, viszont jogában áll visszautasítani.

Ajándékozás: Ügyfélnek/Megrendelőnek lehetősége van harmadik személy részére szolgáltatást vásárolni ajándékba. Erről Szolgáltató letölthető ajándékutalványt állít ki a megajándékozott nevére. Az ajándékutalvány egy alkalommal váltható be.

A mentálhigiénés szolgáltatás az Ügyfél elköteleződésére épül, ezért az anyagi áldozat is egyfajta motivátora a folyamatban való részvételnek. Ennek elősegítése érdekében az ajándékba adott konzultáció vagy csoportrészvétel díjának 50 vagy 75 %-át ajándékozhatja ajándékozó ajándékozottnak, hogy ajándékozottnak legyen lehetősége elköteleződni a folyamat mellett. Amennyiben ajándékozott írásban (email: horvathenikomental@gmail.com) lemod az ajándékról, úgy azt Ügyfél/Megrendelő felhasználhatja vagy egy alkalommal  egy másik  természetes személyt jelölhet ki az ajándék tulajdonosának. Az ajándékutalvány érvényessége a kiállítástól számított 3 hónap.

 

10. Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023.04.21-től visszavonásig érvényes.